Menjador

El Col·legi Cultural posa a disposició el servei menjador. L’objectiu és conscienciar als alumnes per tal de tenir una alimentació correcta i oferir un servei que ajudi a les famílies durant l’hora de dinar.

Per complir aquests objectius, el Col·legi Cultural disposa de cuina pròpia. Els menús estan elaborats per un nutricionista amb l’objectiu de trobar dietes equilibrades i ajustades a les necessitats dels alumnes. Per una altra banda, també atenem les intoleràncies i al·lèrgies alimentàries que puguin tenir els nostres alumnes.

Al menjador seguim una sèrie de normes de comportament per tal que la convivència i la comunicació amb els companys i professors sigui la correcta, per exemple:

  • Mantenir un to de veu adequat a taula.
  • Demanar les coses de forma correcta i amb respecte.
  • Menjar tot el que hi ha al plat.
  • Acostumar als alumnes a menjar tot tipus d’aliments.